വാറന്റി

റെഞ്ചും സ്ക്രൂഡ്രൈവറും ഉള്ള വാറന്റി ചിഹ്നത്തിന്റെ 3d ചിത്രീകരണം

* വാറന്റി സ്കോപ്പിൽ പൂർണ്ണമായ ലൈറ്റിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

* ശരാശരി 3 വർഷത്തെ വാറന്റി, ആവശ്യാനുസരണം വിപുലീകരണം ലഭ്യമാണ്.

* സൗജന്യമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വാറന്റിയിലാണ്.

* 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരികെ നൽകുകയും 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വിൽപ്പനയിൽ സ്വീകാര്യമാണ്.

* ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വേഗത്തിൽ മറുപടി നൽകുക.

* നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണുകൾ ലഭിച്ച് 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരികെ അയച്ചു.

VKS ലൈറ്റിംഗ് ഉൽപ്പന്നം പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൽപന്നത്തിന്റെ സാധാരണ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തന പരിധിക്കുള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പരിമിത വാറന്റി ബാധകമാകൂ.

ഈ പരിമിതമായ വാറന്റി ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ നഷ്ടത്തിനോ കേടുപാടുകൾക്കോ ​​ബാധകമല്ല: അശ്രദ്ധ;ദുരുപയോഗം;ദുരുപയോഗം;തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു;അനുചിതമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലനം;തീ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലമുള്ള കേടുപാടുകൾ;നശീകരണം;സിവിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ;വൈദ്യുതി കുതിച്ചുചാട്ടം;തെറ്റായ വൈദ്യുതി വിതരണം;വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ;നശിപ്പിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ;പ്രേരിപ്പിച്ച വൈബ്രേഷൻ;ഉൽപ്പന്നത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വായു പ്രവാഹങ്ങളുടെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹാർമോണിക് ആന്ദോളനം അല്ലെങ്കിൽ അനുരണനം;മാറ്റം;അപകടം;ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, മെയിന്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു.

ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ഫിറ്റ്നസ് വാറന്റി ഉണ്ടാക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.മറ്റ് വാറന്റികളൊന്നും ബാധകമല്ല.

ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാറന്റി നിബന്ധനകൾ VKS ലൈറ്റിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നയാളുടെ ഏകവും സവിശേഷവുമായ പ്രതിവിധിയായിരിക്കും, കൂടാതെ VKS ലൈറ്റിംഗിന്റെ മുഴുവൻ ബാധ്യതയും അത്തരം വാങ്ങുന്നയാൾക്കുള്ള ബാധ്യതയും ആയിരിക്കും.

ഈ ഉൽപ്പന്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വാറന്റി അസാധുവാണ്.

ഉൽപ്പന്നം തകരാറിലാണെങ്കിൽ, വികെഎസ് ലൈറ്റിംഗിന്റെ ഓപ്ഷനിൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം നന്നാക്കുകയോ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യും.ഈ വാറന്റി ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കോ ​​മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനോ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.ഈ വാറന്റി ഉപഭോക്താവിന് പ്രത്യേക നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നു, അത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഓരോ പ്രവിശ്യയ്ക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്.ഒരു വിതരണക്കാരനോ, വിൽപ്പനക്കാരനോ, ഡീലർക്കോ, ചില്ലറ വ്യാപാരിക്കോ മറ്റ് പ്രതിനിധിക്കോ ഈ വാറന്റി മാറ്റാനോ പരിഷ്ക്കരിക്കാനോ വാമൊഴിയായോ രേഖാമൂലമോ അധികാരമില്ല.